Aktuelnost

Home/Aktuelnost

Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OMŠ Ilidža u šk. 2023/24. godine

Više informacija vezanih za konkurs pogledajte na sljedećem linku: https://muzickail.edu.ba/wp-content/uploads/2023/06/Javni-konkurs-JU-Osnovna-muzicka-skola-Ilidza-juni-2023-24.-godinePDF-1.pdf

Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OMŠ Ilidža u šk. 2023/24. godine2023-06-01T16:35:18+02:00

Prijemni ispit za prvačiće

JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "ILIDŽA" Prijemni ispit muzičke škole održat će se u srijedu 22.03.20213. godine u periodu od 16:30h do 19:30h. MUZIČKA ŠKOLA "ILIDŽA" - PODRUČNO ODJELJENJE HADŽIĆI Prijemni ispit muzičke škole u Hadžićima održat će se u JU OŠ "6 MART" Hadžići u srijedu 22.03.20213. godine u periodu od 17:00h do 19:00h.

Prijemni ispit za prvačiće2023-03-22T15:23:56+02:00

Bodovna rang lista nastavnika, stručnih i radnika za obavljanje drugih poslova u ustanovi

Bodovnu rang-listu nastavnika, stručnih i radnika za obavljanje drugih poslova u ustanovi možete pogledati na sljedećem linku: Bodovne rang liste kandidata-Javni konkurs februar 2023. godine

Bodovna rang lista nastavnika, stručnih i radnika za obavljanje drugih poslova u ustanovi2023-03-07T16:47:36+02:00

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2022/2023. godini

Na osnovu člana 94. stav (2) tačka g), a u vezi sa članom 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21), člana 4. Pravilnika skriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na područjuKantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 12/22, [...]

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2022/2023. godini2023-02-09T08:31:42+02:00
Go to Top