Home/Aktuelnost

Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu virusa COVID 19

Shodno Uputstvu Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo o organizovanju i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo broj; 11-04-34-32471-1/21 od 27.08.2021.godine, a na osnovu Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-31997-5/21 od 26.08.2021. godine, v.d. direktor škole donosi Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu virusa COVID 19. Kompletan [...]

Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu virusa COVID 192021-09-09T09:52:04+00:00

Obavještenje

Prijemni ispit za upis učenika u I (prvi) razred muzičke škole održati će se u u utorak, 25.05.2021. godine  sa početkom u 17:00h u prostorijama matične škole (ul. Josipa Slavneskog 24) i područnog odjeljenja Hadžići (JU OŠ "6. mart" Hadžići). Napomena: Na pijemni ispit kadnidati su obavezni donijeti Izvod iz matične knjige rođenih (original ili [...]

Obavještenje2021-05-24T08:58:58+00:00

UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED ZA ŠKOLSKU 2021/2022

POZIV ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU U OSNOVNU MUZIČKU ŠKOLU ILIDŽA I PODRUČNO ODJELJENJE HADŽIĆI I - Upis djece u I razred osnovne muzičke škole vršit će se u MAJU u terminu od 01.5. do 21.5.2021. godine. Upis djece će se obaviti i u augustu, pod uvjetom da se u [...]

UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED ZA ŠKOLSKU 2021/20222021-04-30T12:36:47+00:00

OBAVJESTENJE O ODRŽAVANJU PRIJEMNIH ISPITA ZA UPISNIKE PRVOG RAZREDA JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA ILIDŽA

O  B  A  V   J  E  Š  T  E  N  J  E O ODRŽAVANJU PRIJEMNIH ISPITA ZA UPISNIKE  PRVOG RAZREDA JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA ILIDŽA   Poštovani  roditelji, Obavještavamo vas da će se prijemni ispit  za upis u Muzičku školu Ilidža, Josipa Slavenskog 24.Ilidža, odvijati  prema  slijedečem rasporedu. 06. 2020. u 16,00h - Prijemni [...]

OBAVJESTENJE O ODRŽAVANJU PRIJEMNIH ISPITA ZA UPISNIKE PRVOG RAZREDA JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA ILIDŽA2020-08-24T15:00:30+00:00

Primavera

III Internacionalni festival PRIMAVERA održan je  u Etno selu "Stanišići grad Bijeljina od 1- 4 marta 2018.god. a JU Osnovna muzička škola Ilidža je uzela učešće u disciplini Klavir. „ZLATNE MEDALJE“ Za prof. Amsal Ganovića i njegove učenice Ajla Hrbinić i Ida Kahrimanović klavirski duo u prvoj kategoriji!!! Za prof, Adis Vuga i njegovog [...]

Primavera2020-08-24T15:00:30+00:00
Go to Top