O nama

1975.god. Opština Ilidža je donijela Odluku o otvaranju i izgradnji muzičke škole.

 

1976.god. u naselju Pejton na Ilidži, izgrađena je škola – namjenski građena za muzičko vaspitanje i obrazovanje i kao takva prva na području bivše Jugoslavije. Opremljena je najkvalitetnijim muzičkim instrumentima i opremom.

02.02.1976.godine je registrovana kao samostalna Osnovna muzička škola, kod osnovnog suda u Sarajevu. Istog dana zvanično je počela sa radom angažovanjem  jedanaest nastavnika (na čelu sa Damjanom Babićem: Andree Marija, Andree Vjekoslav, Grubešić Vesna, Atanasijević Maja, Gregorić Nikola, Jerković Ana, Skalanić Husejn, Mandić Zlatko, Smajlović Refik, Ugrenović Dobrislava.)

 

Od samih početaka svoga rada škola je zauzimala važno mjesto u organizovanju i učešću na kulturno-umjetničkim manifestacijama Ilidže, Sarajeva, BiH i tadašnje Jugoslavije. Na domaćim i međunarodnim takmičenjima osvojene su mnogobrojne nagrade.

Od 1975-1984.god. pri školi je  djelovao ženski hor pod nazivom “Ilidžanke”, koji je održao niz nastupa u zemlji i inostranstvu.

Škola je bila opremljena po modernim standardima, svečanom  salom i studijskim prostorom za snimanje te su mnoge poznate ličnosti iz kulturnog umjetničkog  života  koristile  usluge navedenog   prostora.

1982.god. na osnovu molbe Jugoslovensko-francuskog društva ” Franco-Yugoslavie”, osniva se  istureno odjeljenje muzičke škole Ilidža u Parizu, uz saglasnost Komiteta za nauku, kulturu i fizičku kulturu Sarajevo. Izučavali su se instrument: harmonika i gitara.

 

1982.god. kao prvoj muzičkoj školi na području tadašnje države Jugoslavije, a kao trećoj  školi u svijetu, se  otvara odsjek za elektronsku nastavu klavira. Osnovna muzička skola Ilidža je bila treća škola u svijetu ( Belgija i SAD ), koja je imala ovaj odsjek.

Školu je pred sami rat 1991/1992. godine pohađalo 470 učenika, a zaposleno je bilo 40 uposlenika.

Tokom rata ( 1992-1996) škola je upotpunosti opustošena i devastirana, a koncertna dvorana izgorena.

Do početka školske 1996/1997. godine školska zgrada je djelimično obnovljena, nabavljeni su neophodni instrumenti, te se nastavni proces uredno odvijao.

Prvi koncerti učenika i nastavnika škole organizovani su u holu škole i školskom dvorištu.

  1. godine obnovljena je koncertna dvorana.

Od 1996. godine do danas učenici ove škole su učestvovali na mnogobrojnim domaćim i internacionalnim takmičenjima, te je škola nosilac brojnih domaćih i inostranih priznanja.

Općina Ilidža je 12.03.2006.god. školi dodjelila “Srebrenu plaketu” za postignute rezultate na razvoju muzičke kulture na području Općine Ilidža.

2008.god. u školi je pored odsjeka za klavir, gitaru, harmoniku, violinu, violončelo, klarinet, saksofon i flautu osnovan i odsjek za udaraljke, kao prvoj osnovnoj muzičkoj školi na području Bosne i Hercegovine.

Danas je u Osnovnu muzičku školu Ilidža upisano 400 učenika, a od školske 2017/2018. godine sa radom je počelo i područno odjeljenje u Hadžićima.