ODSJECI

ODSJEK ZA GITARU

ODSJEK ZA KLAVIR

ODSJEK ZA HARMONIKU:

ODSJEK ZA GUDAČE

ODSJEK ZA DUVAČE I UDARALJKE

ODSJEK ZA DUVAČE I UDARALJKE

Saznaj više o Odsjeku za Duvače

SKUPNO MUZICIRANJE

 GALERIJA

 KONTAKT

Osnovna muzička škola Ilidža

Josipa Slavenskog 24

71210 Ilidža

Tel: 033 408-770

Fax: 033 408-771

info@muzickail.edu.ba

biblioteka@muzickail.edu.ba

nastavnici@muzickail.edu.ba