Bodovne rang-lista nastavnika, stručnih saradnika i saradnika pogledajte na sljedećim linkovima:

Nastavnik gitare a) 2

Nastavnik gitare a) 1

Nastavnik gitare b) 1

Nastavnik klavira b) 2