Program

Muzička škola je po mnogim svojim sadržajima različita od općeobrazovne škole. Temeljni oblik nastave je individualna nastava glavnog predmeta – instrumenta. Klasični oblik razrednoga odjeljenja skupne nastave solfeggia je prema  zakonom propisanim pedagoškim standardima  za osnovnoškolsko  vaspitanje i obrazovanje, do 14 učenika u osnovnoj  i  pripremnoj školi. Nastava se ostvaruje prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i sport KS. Program za predškolski uzrast  traje jednu godinu, program osnovnog  muzičkog školovanja traje  šest godina.

Škola postavlja učenika u središte pažnje i interesa te se trudi prilagoditi svakom pojedinačno, pronalaženjem i razvijanjem  učeničkih  sposobnosti  i samopouzdanja.

Pripremno odjeljenje

Svi učenici koji pohađaju drugi i treći  razred osnovne škole mogu se upisati i pohađati Pripremno odjeljenje u kojem još nema nastave instrumenta a učenike se priprema za muzičko  školovanje, upoznaje s instrumentima  i teorijom kao dio pripremnog programa za upis u prvi razred osnovne muzičke  škole koju upisuju nakon položenog prijemnog ispita.

Osnovna muzička  škola

Osnovna muzička  škola upisuje se od četvrtog  razreda općeobrazovne škole i traje 6 godina. Osobito nadarena djeca mogu se upisati u školi i ranije. Tokom  školovanja učenici  kroz učenje muzike  usvajaju i razvijaju muzičke vještine i sposobnosti, psihomotoričke sposobnosti te bolju koncentraciju. Učenje muzike  potiče apstraktno razmišljanje, samokontrolu te organiziranost i disciplinu u radu. U osnovnoj muzičkoj školi  može se naučiti svirati flauta, gitara, klavir, klarinet, harmonika, saksofon,violina , violončelo i udaraljke.
Dva puta sedmično  učenici imaju individualnu nastavu glavnog predmeta (instrument) te  dva  časa sedmično , skupnu nastavu solfeggia-teorije. Od trećeg razreda učenici pohađaju i predmet  skupno muziciranje (hor-orkestar) te  ukupan fond sati redovne nastave  od trećeg razreda je  6  sati sedmično. Nastava se odvija u smjenama , suprotno  od nastave u osnovnoj školi.

Odsjeci

1. MIRZA REDŽEPAGIĆ
2. ALMA ŽILIĆ
3. ALMA MUHAREMOVIĆ
4. 4. RIJAD ŠARIĆ
5. EMIR BEČIROVIĆ
6. ŽANA BABIĆ-ARAPOVIĆ
7. MIRZA REDŽEPAGIĆ
8. TARIK KAMARIĆ
9. NERMA ČUSTIĆ
10. ALADIN NUSPAHIĆ

1. AMSAL GANOVIĆ
2. LARISA BEGIĆ
3. ELMA KRAIŠNIK
4. SANELA DŽUDŽA
5. IVANA ČELIK
6. MELISA TABAK
7. ADIS VUGA
8. IRMA BOJIČIĆ
9. MERIMA LOKVANČIĆ

1. DOBRISLAVA UGRENOVIĆ
2. KALIĆ AIDA
3. JASNA BAZLER-KATALINSKI
4. SINAN AJKUNIĆ
5. MENSURA BAJROVIĆ

1. AMINA ŠABANOVIĆ
2. MLADEN TVRTKOVIĆ
3. MIA JAŠARBEGOVIĆ
4. DIANA BAHTIĆ

1. ADNAN SREBRENICA
2. EDIN BAHTIĆ
3. RANKA KOJADINOVIĆ
4. FARUK KARASALIHOVIĆ

MUNIR MEŠANOVIĆ

1. ADISA TAFRO
2. ERNA MEŠANOVIĆ
3. AMILA ALAJBEGOVIĆ