Bodovnu rang-listu nastavnika, stručnih i radnika za obavljanje drugih poslova u ustanovi možete pogledati na sljedećem linku: Bodovne rang liste kandidata-Javni konkurs februar 2023. godine