JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA “ILIDŽA”

Prijemni ispit muzičke škole održat će se u srijedu 22.03.20213. godine u periodu od 16:30h do 19:30h.

MUZIČKA ŠKOLA “ILIDŽA” – PODRUČNO ODJELJENJE HADŽIĆI

Prijemni ispit muzičke škole u Hadžićima održat će se u JU OŠ “6 MART” Hadžići u srijedu 22.03.20213. godine u periodu od 17:00h do 19:00h.