Svečani koncert u organizaciji Orfej Classical Music Festivalje odžan isti dan u Svečanoj sali Doma Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu.