Više detalja pogledajte na sljedećem linku: https://muzickail.edu.ba/wp-content/uploads/2023/06/Revidirana-bodovna-rang-lista-a.7.-spremacice-26.6.2023.-godine-1.pdf