Više detalja pogledajte na sljedećem linku: Revidirana bodovna rang lista-harmonika 22.6.2022. godine