pravilnik_o_neopravdanom_izostajanju_s_nastave_2_20

pravilnik_o_vodenju_evidencije_o_neprihvatljivim_oblicima_ponasanja_i_zastiti_ucenika_sl 29_19

smjernice za postupanje u slucaju nasilja nad djecom u digitalnom okruzenju

Pravilnik o prepoznavanju, prevenciji i zaštiti od diskriminacije u OŠ52.19

pravilnik_o_izmjeni_pravilnika_o_neopravdanom_izostajanju_s_nastave_24_20