JU Osnovna muzička škola Ilidđa na 40. redovnoj sjednici održanoj dana 30.12.2021. godine jednoglasno donosi sljedeću odluku o imenovanju direktora JU Osnovna muzička škola Ilidža.

Više detalja možete pogledati na sljedećem linku: https://muzickail.edu.ba/wp-content/uploads/2022/01/Odluka-o-imenovanju-direktora-JU-Osnovna-muzicka-skola-Ilidza-Amsala-Ganovica-decembar-2022.pdf