ODSJEK ZA GITARU

Mirza Redžepagić

Alma Žilić

Alma Muharemović

Rijad Šarić

Emir Bečirović

Žana Babić-Arapović

Tarik Kamarić

Nerma Čustić

Aladin  Nuspahić

ODSJEK ZA KLAVIR

Amsal Ganović

Larisa Begić

Elma Kraišnik

Sanela Džudža

Ivana Čelik

Melisa Tabak

Adis  Vuga

Irma Bojičić

Merima Lokvančić

ODSJEK ZA HARMONIKU

Dobrislava Ugrenović

Kalić Aida

Jasna Bazler-Katalinski

Sinan Ajkunić

Mensura Bajrović

GUDAČKI ODSJEK

Amina Šabanović

Mladen Tvrtković

Mia Jašarbegović

Diana Bahtić

ODSJEK ZA DUVAČE i UDARALJKE

Adnan Srebrenica

Edin Bahtić

Ranka Kojadinović

Faruk Karasalihović

SOLFEGGIO

Adisa Tafro

Erna Mešanović

Amila Alajbegović

SKUPNO MUZICIRANJE

Munir Mešanović