ODSJEK ZA GITARU

Mirza Redžepagić

Alma Žilić

Alma Muharemović

Džanin Zeković

Emir Bečirović

Žana Babić-Arapović

Tarik Kamarić

Emina Tirić

Dijana Preljević

Tina Drljača

Ammar Biser

ODSJEK ZA KLAVIR

Larisa Begić

Elma Kraišnik

Sanela Džudža

Ivana Čelik

Melisa Tabak

Irma Bojičić

Merima Lokvančić

Iva Vukić

Edina Osmanović

Lejla Tucaković

Dajana Dujmović

KOREPETITORI

Adis  Vuga

Miron Konjević

ODSJEK ZA HARMONIKU

Kalić Aida

Jasna Bazler-Katalinski

Sinan Ajkunić

Nermin Rizvić

Arif Šabotić

Zlatan Musić

GUDAČKI ODSJEK

Amina Šabanović

Mladen Tvrtković

Mia Jašarbegović

Diana Bahtić

Larisa Horić

ODSJEK ZA DUVAČE i UDARALJKE

Adnan Srebrenica

Edin Bahtić

Ranka Kojadinović

Faruk Karasalihović

SOLFEGGIO

Adisa Tafro

Erna Mešanović

Amila Alibegović

Mensura Bajrović

SKUPNO MUZICIRANJE

Munir Mešanović

Mirza Redžepagić

Alma Muharemović

Alma Muharemović