Bodovnu rang-lista nastavnika, stručnih saradnika i saradnika možete pogledati na sljedećem linku: https://muzickail.edu.ba/wp-content/uploads/2022/06/BODOVNA-RANG-LISTA-NASTAVNIKA-STRUCNIH-SARADNIKA-I-SARADNIKA.pdf