Kolektivni ugovor za izmjenama

Pedagoski standardi i normativi

Pravilnik o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo

Pravilnik o polaganju stručnog ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika

Pravilnik o neopravdanom izostajanju s nastave

Pravilnik o pracenju, vrendovanju i ocjenjivanju ucenika sa izmjenama

Pravilnik o vođenju pedagoske dokumentacije

pravilnik_eksurzije_i_izleti_15_22

Pravilnik_o_inkluzivnom_obrazovanju_snks_32_19

pravilnik_o_ishrani_ucenika_u_osnovnim_i_srednjim_skolama_kantona_sarajevo_sn_ks_2_18

pravilnik_o_izboru_nadleznostima_i_nacinu_rada Školskih odbora 35-17

pravilnik_o_strucnom_usavrsavanju_odgajatelja_profesora i st saradnika 19-04

Pravilnik-o-primjeni-informacionog-sistema-EMIS 34-12

Konvencija o pravima djeteta

pravilik_sa_kriterijima_za_proglasavanje_radnika_za_cijim_radom_je_potpuno_iili_djelomicno_prestala_potreba_u_os_i_sss 9-22

Pravilnik o nacinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana 29.19

Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju strucnih zvanja 19-04