JAVNE NABAVKE

Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za nabavku koncertnog klavira putem otvorenog postupka za dostavu ponuda

Obavještenje o dodjeli ugovora