zakon-o-slobodi-pristupa-informacijama-32-01, 48-11