Uposlenici škole

Direktor: Dijana Preljević, prof

Sekretar: Elidija Ademović

Stručni saradnici

Biblio-noto-fonotekar: Lejla Pirić- Hadžić, dipl. Komparativista i bibliotekar

Pedagog-psiholog: Sanja Abdulahović, prof.pedagogije i psihologije

Radnici tehničke, higijenske i sigurnosne službe:

Domar: Rifat Kolić

Radnik na održavanju čistoće: Adnan Makačev

Radnica na održavanju čistoće: Hajrija Daglar

Radnica na održavanju čistoće: Rahima Holjan

Čuvar: Šučrija Makačev

Čuvar: Hamdija