POZIV ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU U OSNOVNU MUZIČKU ŠKOLU ILIDŽA I PODRUČNO ODJELJENJE HADŽIĆI

I – Upis djece u I razred osnovne muzičke škole vršit će se u MAJU u terminu od 01.5. do 21.5.2021. godine.

Upis djece će se obaviti i u augustu, pod uvjetom da se u maju nije prijavio potreban broj
učenika.

II – U prvi razred školske 2021/2022. godine mogu se upisati djeca koja su završila III razred redovne škole u školskoj 2020/2021. godini. Izuzetno talentirani učenici mogu se, na prijedlog komisije za upis učenika koju imenuje Nastavničko vijeće, upisati u muzičku školu i prije završetka III razreda redovne škole.

Za učenike koji žele pohađati muzičku školu organizuje se prijemni ispit kojem učenici pristupaju zbog provjere sposobnosti i sklonosti za bavljenje muzikom. Na prijemnom ispitu za utvrđivanje muzičkih sposobnosti provjerava se: muzikalnost, muzička memorija, osjećaj za ritam i psihofizička sposobnost.

III – Prijemni ispit će se održati za sljedeće instrumente (odsjek): KLAVIR, GITARA, HARMONIKA, VIOLINA, VIOLONČELO, FLAUTA,
KLARINET i URARALJKE – matična škola

KLAVIR, GITARA, HARMONIKA – područno odjeljenje Hadžići

IV – Za upis djece u prvi razred školske 2021/2022. godine potrebno je da roditelj/staratelj djeteta popuni obrazac za prijavu koji se nalazi na web stranici škole www.muzickail.edu.ba u glavnom meniju pod nazivom UPIS. O terminu održavanja prijemnog ispita roditelji/staratelji djece će biti blagovremeno obaviješteni putem internet stranice Škole.

Na prijemni ispit kandidati treba da donesu Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija)

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefon: 033/408-774 ili e-mail info@muzickail.edu.ba .