Prijemni ispiti održat će se  za sljedeće instrumente (odsjeke):

FLAUTA i KLARINET– matična škola Ilidža
KLAVIR i GITARA– područno odjeljenje škole u  Hadžićima

Obzirom na trenutnu situaciju, proglašenja pandemije COVID-19 u Kantonu Sarajevo i mjerama nadleležnih koje su poduzete radi zaštite stanovništva, prijemni ispit se prilagođava datim okolnostima.

Nakon popunjene forme, pritiskom na dugme POŠALJI Vaša prijava će biti uspješna.

Kandidati trebaju da ponesu rodni list na prijemni ispit.