BOSNA I HERCEGOVINA
FEDARACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO -JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA ILIDŽA
Br:07-2-408/20
ILIDŽA : 25.06.2020.

PRIMLJENI UČENIKCI U PRVI RAZRED u škol. 2020/2021god.

HARMONIKA

1 Milišić Imad Ismet
2 Rahić Faris
3 Ružička Petar
4 Mehmedović Tarik
5 Djana Daris
6 Hodžić Hamza
7 Duraković Armin
8 Duraković Harun

GITARA

9 Imamović Amar
10 Huseinčehajić Adin
11 Žujo Kan
12 Halilović Bakir
13 Aganović Kenan
14 Kadrić Iman
15 Đerzić Emir
16 Pavlinović Leon
17 Jurković Uma
15 Škaljo Adin
19 Bojić Armin
20 Jusić Arfan
21 Korjenić Miđan
22 Selimović Esma
23 Bajrović Hana
24 Sarvan Ilma
25 Faris Bašagić
26 Ajša Melunović

KLARINET

27 Esma Čovrk
28 Lejla Milišić
29 Nedim Puščul

VIOLINA

30 Alina Omerbegović
31 Eldar Zahirović
32 Medina Fakić
33 Admira Indži Mehmedika
34 Lamija Džananović
35 Ida Lopo
36 Emina Hadžialić
37 Ilhan Mehmedagić
38 Agata Rakitovac
39 Amra Kustura
40 Asi Odobašić

VIOLONČELO

41 Nasr Žilić
42 Rajna Pavlinović

KLAVIR

43 Narcis Džananović
44 Alejna Dolović
45 Haris Rahić
46 Iman Klinac
47 Azra Kadrić
48 Minela Mulić
49 Asja Baručija
50 Ajna Zjajo
51  Farin Chen Yang Gao
52 Alma Đugum
53 Azra Ibragić
54 Nejla Nailkadić
55 Lana Muratović
56 Nur Pintol
57 Nerina Jež
58 Emina Muslić
59 Merjem Hajtić
60 Zara Čelik

Udaraljke

59 Gao Faris Zhao Yang
60 Bakir Čusović
61 Danijel Ban
62 Timeo Witzlav

PODRUČNO ODJELJENJE HADŽIĆI

KLAVIR

1 Ajna Jusufović
2 Tajra Nizić
3 Nora Bečirovič
4 Amina Bandić
5 Amila Đogić

GITARA

6 Sarah Sušič
7 Emin Rešidović
8 Amina Gačanović
9 Dejla Sinanović
10 Adin Čilas
11 Asja Čović
12 Amir Krcalo Hadžići

Pripremni razred

Učenici koji su položili prijemni ispit ali nisu mogli biti raspoređeni na željeni instrument su :

Učenik

1 Asja Husejnović
2 Emina Čorić
3 Farah Hasić

Napomena : Ovi učenici stiču pravo na upis , ukoliko se odluče na školovanje na nekom od instrumenata na kojima postoji potreba za još jednim brojem učenika.

Učenici primljeni u pripremni razred

1 Amsal Madžak
2 Ayla Saračević
3 Marjanović Toni
4 Emina Ema Memović
5 Zaira Kečo