PONIŠTENJE dijela javnog konkursa za prijem radnika na upražnjena radna mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2021/2022. godini.

Poništava se dio Javnog konkursa za prijem radnika na upražnjena radna mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2021/2022. godini u JU Osnovna muzička škola Ilidža za koji je Obavještenje  o raspisanom javnom konkursu objavljeno u dnevnim novinama„Oslobođenje“ a kompletan tekst javnog konkursa objavljen na web stranici škole, Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS i JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“, dana 31.7.2021. godine, za radna mjesta na pozicijama:

 

  1. a) Na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2022.godine za:
  1. Nastavnik gitare … 1 izvršilac, puna nastavna norma
  2. Nastavnik gitare … 1 izvršilac, puna nastavna norma
  3. Nastavnik gitare … 1 izvršilac, puna nastavna norma
  1. Nastavnik harmonike … 1 izvršilac, puna nastavna norma

 

  1. b) Na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnika s funkcije direktora škole, a najkasnije do 31.08.2022.godine za:
  2. Nastavnik gitare … 1 izvršilac, puna nastavna norma

 

Preostali dio teksta Konkursa koji je objavljen 31.7.2021.godine ostaje nepromijenjen.

 

Poništenje dijela javnog konkursa je objavljeno na službenoj internet stranici JU Osnovna muzička škola Ilidža www.info@muzickail.edu.ba  i putem službene email adrese škole dostavljen Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ radi objavljivanja na njihovim službenim internet stranicama (www.mo.ks.gov.ba i www.szks.ba).