Prijemni ispit za upis učenika u I (prvi) razred muzičke škole održati će se u u utorak, 25.05.2021. godine  sa početkom u 17:00h u prostorijama matične škole (ul. Josipa Slavneskog 24) i područnog odjeljenja Hadžići (JU OŠ “6. mart” Hadžići).

Napomena:

Na pijemni ispit kadnidati su obavezni donijeti Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija).