O  B  A  V   J  E  Š  T  E  N  J  E

O ODRŽAVANJU PRIJEMNIH ISPITA ZA UPISNIKE  PRVOG RAZREDA JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA ILIDŽA

 

Poštovani  roditelji,

Obavještavamo vas da će se prijemni ispit  za upis u Muzičku školu Ilidža, Josipa Slavenskog 24.Ilidža, odvijati  prema  slijedečem rasporedu.

  1. 06. 2020. u 16,00h – Prijemni ispit za učenike  koji su se prijavili na odsjek za gitaru i harmoniku.
  2. 06. 2020. u 16,00h – Prijemni ispit  za učenike  koji su se prijavili na odsjek za  klavir, udaraljke i violinu.

PODRUČNO ODJELJENJE

  1. 06. 2020 god. od 16,30h – 18,00h održat će se prijemni ispiti za područno odjeljenje u Osnovnoj školi „6 mart „  Hadžići

Roditelji treba sa sobom da ponesu kopiju rodnog lista  učenika, a u školi da popune prijavni obrazac OŠ 17.

 

O tačnom vremenu dolaska  učenika svaki roditelj će biti pojedinačno obavješten telefonskim putem.

 

Direktorica :

Dijana Preljević