Školski odbor

 

Birsena Alilović – Ćurevac – Predsjednik

Amra Viteškić – Predstavnik ispred Općine Ilidža

Amina Šabanović – Predstavnik nastavnog vijeća

Alisa Umihanić – Predstavnik vijeća roditelja