Plan se odnosi na kriznu situaciju vezanu za virus COVID – 19, te za slučaj sličnih kriznih situacija.