Shodno Uputstvu Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo o organizovanju i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo broj; 11-04-34-32471-1/21 od 27.08.2021.godine, a na osnovu Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-31997-5/21 od 26.08.2021. godine, v.d. direktor škole donosi Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu virusa COVID 19.

Kompletan krizni plan pogledajte klikom OVDJE.