OBAVJESTENJE O ODRŽAVANJU PRIJEMNIH ISPITA ZA UPISNIKE PRVOG RAZREDA JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA ILIDŽA

O  B  A  V   J  E  Š  T  E  N  J  E O ODRŽAVANJU PRIJEMNIH ISPITA ZA UPISNIKE  PRVOG RAZREDA JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA ILIDŽA   Poštovani  roditelji, Obavještavamo vas da će se prijemni ispit  za upis u Muzičku školu Ilidža, Josipa Slavenskog 24.Ilidža, odvijati  prema  slijedečem rasporedu. 06. 2020. u 16,00h - Prijemni [...]